Azerbaycan başka bir “misilleme” yaptı

Azerbaycan Devlet Sınır Servisi’nin 13 Şubat’ta, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından işlenen bir provokasyona yanıt olarak, bir “misilleme operasyonu” gerçekleştirildi.

Bilgiye göre, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Savaş Görevlisi, Azerbaycan GPS askeri personelinin dün kovulduğu Kafansky Bölgesi’nin Nerkin-Andes köyü yakınında tamamen yok edildi.

Yıkılan savaş görevinin personeli arasında kayıp raporları var.

“Ermeni tarafının her provokasyonu için, daha ciddi ve belirleyici önlemlerde koşullu devlet Azerbaycan sınırındaki operasyonel durumun alevlenmesini amaçlayan,” dedi.