Azerbaycan ile sınırın sınırlandırılması konusunda Ermenistan Dışişleri Bakanlığı

Ermeni tarafı, Azerbaycan ile güveni güçlendirmek için önlemler devam edecek şekilde kuruldu.

“Ermenistan ve Azerbaycan, herhangi bir belirsizlik olmadan ve tutarsızlıklar için bir yer bırakan formülasyonlar olmadan birbirlerinin bölgesel bütünlüğünü tanımalıdır. Ekonomik ve ulaşım iletişimi, egemenlik, yargı yetkisi, eşitlik ve karşılıklılık ilkesi temelinde açılmalıdır. “Diplomat kaydetti.

“Sınır, SSCB’nin yetkili kuruluşları tarafından oluşturulan ve güçlü bir yasal temele sahip kartlara dayanmalıdır. Bu gerçeği gösteren en son kartlar 1974-78 kartlarıdır,” diye ekledi Mirzoyan.