Büyüteç Abbaszade: “Yolsuzluk ve Nepotizm bu alanda hüküm sürdü”

Bu bölgede Azerbaycan’da üniversitelerde merkezi alım sisteme geçiş öncesindeki yolsuzluk olmayan kombinasyon sayabiliriz o kimse için bir sır değildir.

Ona göre, haksızlığa yukarıdaki eksiklikler, aynı zamanda, bir sonuç olarak, önyargılı tahminlere yol açtı ve ilave olarak, sistem tabiatından dolayı tip standartlar ve kriterler olmaması.

“Herhangi bir toplumda, ışık yolları ile hedeflerine ulaşmak sisteminde boşluk belirlemek ve bunları kullanmak isteyen insanlar olduğunu belirtmek gerekir. Bu tür alanlar ile sistemde birçok davetsiz sadece varlığı zayıflatmak için yeterlidir akademik toplumda güven.. Otomatik şeffaf değerlendirme ve seçim sistemi açık standartlara dayalı, insan faktörünün etkisini en aza neredeyse tamamen bu olumsuz durumları ortadan, “Abbasada söyledi.

O iyi planlanmış merkezi sistemlerin tanıtımı yerlerde yolsuzluğun önlenmesi açısından etkili bir yaklaşım olduğunu ifade etti.

en başarılı örneklerinden biri olarak

“, ASAN hizmet çağrılabilir. hizmet seviyesinde önemli bir artışa yol aynı hizmetinde organlarının ilk bakışta bambaşka benzer işlevleri birleştiren. Aynı zamanda mükemmellik unutulmamalıdır fikir ve etkin bir kalite kontrol mekanizmaları” uygulanması, – bahsedilen Abbaszade

.