Devlet bütçesi hakkında Maliye Bakanlığı

Azerbaycan Devlet Bütçe Geliri 2023 yılına kadar 33890.5 milyon MANAT, tahminleri yüzde 5 veya 1684.3 milyon manat aştı ve 35574.8 milyon manat.

2023 yılında, devlet bütçe giderleri tahminlerle ilgili olarak yüzde 99,5 veya 36458.5 milyon manattı.

31 Aralık 2023 itibariyle dış kamu borcu 6480.7 milyon ABD doları (11017.2 milyon manat) veya gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 9’u (GSYİH).