Ermenistan, AGİT South Kafkasya ile tartışıldı

Strasbourg’da, Avrupa Konseyi Bakanları Komitesi toplantısının bir parçası olarak, ARARAT MIRZOYAN bakanı Malta Dışişleri Bakanı Jan Borgh.

Erivan ziyareti sırasında yapılan tartışmaların devam etmesinde, AGİT mahkeme celbi ve Güney Kafkasya’daki güvenlik durumuna odaklanan bölgesel konular toplandı.