Fransız şirketi Nijer’de uranyum madenini kaybedebilir

En büyük Fransız urano şirketi Orano SA, Nijer’deki dünyanın en büyük mevduatından birinde mayın uranyum hakkını kaybedebilir.

Ajansın Madencilik Endüstrisi Nijer Madencilik Bakanlığı’na bir mektup vardı. İkinci ve son bildirimin 19 Haziran 2024’ün sonuna geleceğini belirtiyor. Bundan sonra, Orano SA’nın faaliyetleri için izni geri çekilecek.

Ajans, şirkete önerilen mevduatın geliştirilmesi planının Nijer yetkililerinin beklentilerine karşılık gelmediğini vurgulamaktadır.

Bundan önce, Kırgızistan Parlamentosu’nun 2019 yılında kurulan moratoryumu ülkedeki uranyum yataklarının geliştirilmesine iptal ettiği bilindi.

Cumhuriyet Yasama Meclisi’nin Basın Servisi, Başbakan Akybek Zheparov’un tasarının başlatıcısı olduğunu belirtti. Serbest bırakma ayrıca, yasanın benimsenmesine, çevre üzerindeki olumsuz etkiyi azaltmak için uranyum ve toryumun ekstraksiyonu için modern teknolojilerin devlet organları tarafından izleneceğini vurguladı.

Daha önce, Navajo kabilesinin temsilcisi ABD’deki Uranüs’ün sonuçları hakkında konuştu.