JOSEP Domuzu İfadelerine Bakü’ye Sert Yanıt

Azerbaycan, Uluslararası İlişkiler Konseyi’nden sonra basın toplantısı sırasında JOSEP Borrere tarafından Avrupa Birliği’nin dış ilişkiler ve güvenlik politikası üst düzey temsilcisinin arifesinde Azerbaycan’a karşı kararsız bir şekilde reddediyor. Div>

Yorum, “AB Yüce Temsilcisi tarafından gerçeklerin açık bir şekilde çarpıtılması, Azerbaycan’ın meşru çıkarlarının ihmali olduğunu ve bu tür tehdit edici retorik, Azerbaycan ve AB arasındaki çift standart, daha ağır bir ilişkilerin canlı bir örneğidir. . “

Hajizade, “Yüce Temsilci Azerbaycan Başkanının görüşlerini Azerbaycan ve Ermenistan bölgeleri hakkındaki tarihi gerçeklere tamamen çarpıtmakla kalmayıp aynı zamanda Azerbaycan’a karşı paramiliter ve agresif bir politika kışkırttığını belirtiyor.

“Uluslararası toplumun Ermenistan’ı uluslararası hukukun normlarına ve ilkelerine uygun hareket etmeye ikna etmek için herhangi bir çaba göstermemesine rağmen, Azerbaycan her zaman Ermenistan, barış ve istikrarla müzakerelere bağlı kalmıştır. Azerbaycan tarafından alınan önlemler Saldırganlığı ve ayrılıkçılığı durdurmak için Ermenistan ile barış anlaşması yapmak için ön koşullar yaratın ”Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı belirtti.

Hajizade, “AB temsilcisinin diplomatların sınır dışı edilmesiyle bağlantılı olarak Fransa ile dayanışma konusundaki ifadesinin, sadece devam eden yasal soruşturma sürecine açık bir müdahale değil, aynı zamanda yasadışı olarak da gerekçelendirilmesidir. Azerbaycan’dan gönderilen Fransız diplomatlarının eylemleri. Böyle önyargılı bir açıklama, Fransa’daki Azerbaycan diplomatlarına karşı mantıksız önlemleri görmezden gelmenin yanı sıra, diplomatik davranışın tüm kurallarını ve talimatlarını nasıl ihmal eden bazı devletlerin dava hakkında soruşturma yapmayı reddettiğini, Bu yapı üzerinde olumsuz bir etki. “

“Azerbaycan, uluslararası yükümlülüklerine ve uluslararası hukuka sadık olan Azerbaycan, ulusal çıkarlarıyla çelişen iddiaları ve tehditlerin dilini meşrulaştırma girişimlerini kararlı bir şekilde durduracak” dedi.