Kamran Aliyev Ermeni Ayrılıkçılara Karşı Soruşturma Hakkında

Bakü’de bulunan gözaltına alınan Ermeni ayrılıkçılarıyla ilgili soruşturma, uluslararası sözleşmelerle uyumlu olarak devam ediyor.

Bu kişilerin Azerbaycan topraklarında yasadışı olarak hareket eden, aslında Ermenistan’a itaat eden ayrılıkçılıkla uğraştıklarını belirtti.

“Birçok kapsamlı soruşturma önlemi var. Birçok iş var. Tüm uluslararası sözleşmelerin ve ulusal mevzuatın gerekliliklerine uygun olarak soruşturma eylemi gerçekleştirilir. Ceza davası tamamlandıktan ve nihai suçlamalar tahsil edildikten sonra dava Mahkemeye devredilecek “, – eklendi K. Aliev.