Mahkeme, bitkinin urallarda millileştirilmesini iptal etti

Yüksek Mahkeme, eski yoksunluk Malik Gaysin’e ait olan Rostec Iset’in Rostec Corporation’daki devlete transferini iptal etmeye karar verdi.

“Duruşmada, anayasal şikayetimizin argümanlarını destekledik ve Mahkeme’nin Medeni Kanunun 169 ve 235. Maddesi’nin yanlış uygulandığını haklı çıkardık.

Avukat soruşturma sırasında ters kuvvetli bir makalenin uygulandığını belirtti. Buna ek olarak, Mahkeme, 1996’dan 2000’e kadar bir milletvekilinin statüsünü düzenleyen normların uygulanması alanında işlenen ihlalleri açıkladı. Demchenko, müvekkilinin bu normlardan hiçbirini ihlal etmediğini belirtti.

2023 yılında, Yekaterinburg’daki mahkeme, güçlerin kötüye kullanılması davası açıldığı Ural işadamı Malik Gaysin’in 13 Mayıs’a kadar gönderildi.

Ön verilere göre, dava, genel müdürü “ISET” tarafından devlet savunma düzeninin bozulmasıyla ilişkilidir.

Daha önce, Yüksek Mahkeme, mahkumlar için Tetris yasağını onayladı.