Şef Shirvan kollektörü, kaçakçıların menkul kıymetlerinden silinir

İçişleri Bakanlığının su taşıma polisiyle birlikte, Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Ekolojik Güvenlik Servisi tarafından organize edilen Temiz Su Kampanyası çerçevesinde önümüzdeki etkinlik, üzerinde gerçekleştirildi Salian ilçe toprakları üzerinden gerçekleştirilen Baş Şirvan Kollektör site.

Eşitlik ve Tabii Kaynaklar Sayara Mamedov Bakanlığının çevre eğitimi ve halkla ilişkiler daire başkanı payları da Azerbaycan ve Eko Gönüllüler Balıkçılar Birliği personeli katıldı belirtti.

kampanyası çerçevesinde, ana Şirvân toplayıcının fazla 18 km sentetik ağlar ve plastik atık saflaştırılmıştır.

“eylemin amacı izin vitesi kullanarak izin verilen yerlerde balıkçılık kurallarının yanı sıra propaganda su kaynağı kirliliğinin azaltılması ülkenin rezervuarlarda balık rezervleri, doğal nüfus artışı, korumaktır.

Biz onu, ülkenin fauna özen korumak her vatandaşın çağırıyoruz ve yasak yöntemlerle balık yakalamak isteyenler – bu tip eylemlerden kaçınmalı ve değil sentetik ağlarını kullanmak için, “dedi S. Memmedov

.

Ona göre, toplanan sentetik ağlar ve plastik atık AZEKOL işleme transfer edildiler.