TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel: Uluslararası hukuka aykırı fiilleri gerçekleştiren İsrail’in durdurulması gerekli

Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, UAD’nin, İsrail’in Refah’a yönelik askeri saldırılarını durdurmasını hükmetmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

  • Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, askeri saldırılarını ve tüm eylemleri derhal durdurmalıdır

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin İsrail’e karşı UAD nezdinde, Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nin ihlali gerekçesiyle açtığı ihtiyati tedbir talepli davaya ilişkin mahkemenin bugün ilave tedbirlere hükmettiğini anımsatan Yüksel, İsrail’in Refah kentine yönelik saldırılarının felaket boyuta ulaştığını ifade eden Mahkemenin, sivillerin karşı karşıya kaldığı kötüleşen yaşam koşulları sebebiyle Refah’a yönelik saldırıların derhal durdurulmasına, Refah’taki sınır kapısının acilen herhangi bir engel olmadan insani yardım için açık tutulmasına hükmettiğine dikkati çekti.

Kararda, Birleşmiş Milletler yetkili organlarının soykırımı incelemek üzere Gazze’ye girişinin sağlanması ve İsrail’in tüm tedbirlere ilişkin mahkemeye rapor sunması gerektiğinin belirtildiğini aktaran Yüksel, şunları kaydetti:

“UAD tarafından verilen ilave tedbirlerin yer aldığı karar, Gazze’deki insani durumun vahametini gözler önüne sermektedir. İsrail’in durmaksızın devam eden savaş suçu ve soykırım suçu niteliğindeki eylemleri dolayısıyla Gazze’de durumun gitgide kötüleştiği açıktır. UAD de kararında, 26 Ocak ve 28 Mart tarihli kararlarından bu yana durumun daha da kötüleştiğini ifade etmiştir. UAD tarafından verilen tedbir kararlarının etkili bir biçimde uygulanması büyük önem arz etmektedir. Gazze’ye yönelik her türlü ahlaki temelden yoksun saldırıların derhal durdurulması, uluslararası toplum nezdinde saldırılara son verilecek adımların ivedilikle atılması, uluslararası hukuka, uluslararası insancıl hukuka ve insan hakları hukukuna aykırı fiilleri gerçekleştiren İsrail’in durdurulması gerekmektedir.”

Anadolu Ajansı. Referans bağlantısı here.